Dai Chun Rong

Diposting oleh Airlines Stewardess | 09.23

Dai Chun Rong Profile and Biography
Name: 戴春荣 / Dai Chun Rong
Also known as: 玲玲 / Ling Ling
Profession: Actress
Birthdate: 196?-Feb-02
Birthplace: Xi'an, Shaanxi, China
Height: 163cm
Weight: 51kg
Star sign: Aquarius
Blood type: A
Family: Husband and daughter

Dai Chun Rong TV Series
Yi Bei Tian Xia as Auntie Guan (2010)
Mei Ren Xin Ji as Empress Dowager Lu (2010)
Huan Jun Ming Zhu as Ms. Gua (2008)
Ben Xiao Hai as Sha Mao's mother (ATV, 2007)
Xiao Ba Xian Zhi Su Nu De Gu Shi 笑八仙之素女的故事 as Su Nu's mother (2005)
Jian Lin Tian Xia as Bao Zheng's mother (2004)
Sky as Shi Yan Feng's mother (GTV, 2003)
Lady Wu - The First Empress as Wu Mei Niang's mother (GTV, 2003)
Mission of the Warriors as Meng Xian Zi (2001)
Legendary Fighter - Yang's Heroine as Empress Dowager Xiao (2001)
Chun Guang Can Lan Zhu Ba Jie 春光灿烂猪八戒 as Wang's mother (2001)
Lotus Lantern as Heavenly Matriarch (2000)
Princess Returning Pearl 2 as Empress (1999)
Legend of Dagger Li as Cui Ming Po Po (1999)
Princess Returning Pearl as Empress (1998)

Dai Chun Rong

0 komentar
Related Posts with Thumbnails